Logo
Thị trường bất động sản rất cần Nhà nước trợ giúp
10:34 AM | 11/11/11
"Việc Nhà nước nên bỏ tiền đầu tư và mua lại bất động sản ở thời điểm này như là một cách để bơm vốn ra thị trường, tạo dòng tiền trợ giúp các doanh nghiệp"

@2023 An Hưng.,JSC. All rights reserved

LIÊN KẾT   NGÔN NGỮ   
Tổng số lượt truy cập: 777.336    Đang online: 3